Välkommen till ett minisymposium om Kyrkan i Polen och Ryssland:

Fredagen den 20 november

Lokal: hus B, hörsal B3

Program:
11.00-11.40 Den polska katolska kyrkan i kris. Prof. Kazimiera Ingdahl.
11.40-12.20 Mariakulten i Polen. Prof . Ewa Teodorowicz-Hellman.
12.20-12.40 Kaffepaus
12.40-13.20 Mystik och imperium. Om den ryska ortodoxa kyrkan idag. Prof. Per-Arne Bodin.
13.20-14.00 Ryssland: en suverän teokrati? Fil. dr. Maria Engström.
14.00-15.00 Diskussion

Varmt välkomna!

För mer information kontakta
Per-Arne Bodin

Symposiet riktar sig till lärare i historia och religion, studenter i humaniora och samhällsvetenskap, handläggare som har att göra med Polen och Ryssland och till alla som är intresserade av dessa länder och religionens roll i ett modernt samhälle.