From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. ed. by I. Lunde / M. Paulsen (Slavica Bergensia 9, Bergen 2009, 348 pp. ISBN: 978–82–90249–35–4)

Boken samlar 17 bidrag från en konferens som arrangerades i september 2008 av det uppmärksammade Bergenbaserade projektet Landslide of the Norm. Den sätter fokus på rysk språkkultur under två perioder då språknormer särskilt utmanats, debatterats och omdefinierats: efter revolutionen och efter Sovjetunionens fall. Det handlar om så olika typer av språkanvändning som fiktionslitteratur, internetslang, litteraturvetenskap och estetik, författarbloggar och mediaspråk.

Peter Alberg Jensen och Susanna Witt bidrar med artiklar som behandlar Boris Pasternaks poetik i relation till normbegreppet:

Peter Alberg Jensen: "Mir, kotoryj stal sam ne svoj" v estetike molodogo Pasternaka

Susanna Witt: Pasternak’s Iskazhenie and the Practice of Creative Evolution