Under hösten går utvecklingen av Wordalist in i ett nytt skede, tack vare stöd från Henrik Granholms Stiftelse.

Slaviska institutionen, Engelska institutionen och Institutionen för baltiska, finska och tyska har gemensamt sökt pengar för att kunna implementera en rad av de funktioner som står på önskelistan. Här är några exempel:

- Intelligentare och effektivare övning med hjälp av avancerade algoritmer. Statistiska metoder ska användas för att underlätta och anpassa utbildningen individuellt för varje student genom att applicera algoritmer och processer som utvecklats på grundval av modern minnesforskning.

- Administratörer, grupper och rättigheter. Wordalist kommer få ett "lärarkonto" med särskilda funktioner. Grupper och rättigheter kommer att finnas, så att t.ex. flera personer kan redigera en övning.

- Tandemverktyg. Funktioner för att underlätta för studenter i olika länder som pluggar varandras språk att hitta varann och kommunicera. Exempelvis planeras en chatt-funktion som kopplar ihop Wordalist med Lexin och andra öppna lexikon på nätet för att man som användare ska få automatisk översättningshjälp när man chattar med en person på ett främmande språk.

- Förbättrat gränssnitt. Lättare att skapa och redigera övningar med drag-and-drop. Lättare att hitta övningar med nya sökfunktioner.

Läs mer om Wordalist!