Ekaterina Rakhilina, Institute of Russian Language, Moskva besöker Slaviska institutionen. Hon ska hålla en föreläsning torsdagen den 2 april, kl 12 i E684:

"Russkoje SOVAT'(SJA) kak stilisticheskij markirovannyj glagol: istorija pro teoriju i teorija pro istoriju"

Hon kommer även att delta i ett internationellt symposium "Core vocabulary in a typological perspective: semantic shifts and form / meaning correlations" som anordnas av Institutionen för lingvistik den 6-7 april 2009.

Ekaterina Rakhilinas hemsida: rakhilina.ru