Boken är ett delresultat av ett flera år långt forskningsprojekt med deltagande forskare från Sverige och Polen. Projektets syfte är att katalogisera de rika samlingar av äldre skrifter på polska eller med polsk proveniens som finns på Riksarkivet och på Skoklosters slott och som generalen Karl Gustaf Wrangel tog som krigsbyte under 30-åriga kriget samt under de svensk-polska krigen 1655-1660, som kallas i den polska kulturen den "svenska syndafloden".

Det var Ewa Teodorowicz-Hellman som för flera år sedan tog initiativet till projektet och uppmärksammade de polska forskarna på det faktum, att det i Riksarkivet och på Skokloster finns flera unika litterära texter som kan berika vår bild av den polska kulturen under barockens tid. Tills idag har flera arbeten om Wrangelska krigsbytena publicerats på polska, svenska och engelska. Två böcker har kommit ut vid vår institution (Stockholms Slavic Papers 14 och 16). "Polonikasamlingen" öppnar vägar för vidare forskning. Just nu pågår i Polen ett stort projekt "Den polska humanismen", lett av professor Alina Nowicka-Jezowa vid Warszawauniversitet. Där utges en polskspråkig katalog över polska skrifter från olika delar av biblioteket på Skoklosters slott och där kommer även att publiceras kritiska och kommenterade utgåvor av några unika litterära texter från den lilla "Polonicasamlingen".

Föreläsningssalen i Livrustkammaren var fylld till sista plats och extra stolar måste bäras in för att alla 130 åhörarna skulle rymmas. Presentationen inleddes av bibliotekarien på Skokloster Elisabeth Westin Berg som berättade om den aktuella samlingens historia. Det handlar om 208 tryck av mindre omfång från 1500- och 1600-talen som länge legat undangömda i en låda på slottsbiblioteket. En gissning är att de från början var packningsmaterial kring tavlor eller andra krigsbyten som skulle transporteras till Sverige 1655-1660.
Därefter berättade Ewa Teodorowicz-Hellman om själva innehållet i samlingen. Flera av numren är unika och tidigare helt okända för forskningen. Här finns t.ex. texter kring den Mariakult som fick ett uppsving i Polen under det oroliga 1600-talet. Här finns också en beskrivning av planer på en katolsk-ortodox union (den polska adelsdamen Marina Mniszeks och hennes gemål den falske Dmitrij, som 1605 intagit tronen i Moskva skulle garantera detta politiskt), här finns berättelser om ovanliga fenomen på himlavalvet samt poetiska texter om det vardagslivets olika händelser: helger, bröllop, sorger och död. Några av texterna handlar om de polsk-svenska krigen. Föredragen följdes av många frågor från åhörarna, varefter alla inbjöds till en guidad rundtur på utställningen Krigsbyten, som hade sin sista dag på museet.