Unika polska krigsbytesskrifter har katalogiserats och skall publiceras

Polonicasamlingen är en liten boksamling som består av över två hundra enkla småtryck som idag inte kända i Polen. Religiösa skrifter av olika slag på polska och latin om den katolska läran utgör ett stort inslag. Några av dem är mycket slitna eftersom de varit flitigt lästa i ursprungslandet. Genom sina enkla utföranden utan bokband och på ett oförståeligt språk placerades de i enkla trälådor på Skoklosters slott. Samlingen upptäcktes i slutet av 1960-talet när staten köpte Skoklosters slott.

Carl Gustaf Wrangel, greve och fältmarskalk, uppförde slottet i mitten av 1600-talet. Han började samtidigt bygga upp en ansenlig boksamling. Tio procent av denna är krigsbyten från framför allt Danmark och Polen. De polska böckerna kommer från Gustav II Adolfs och Karl X Gustavs krig på polsk mark.

Arbete med Polonicasamlingen inleddes för två år sedan av professor Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms universitet och genomfördes inom ramen för ett svensk-polskt projekt: ett samarbete mellan Skoklosters slott – bibliotekarie Elisabeth Westin Berg. Polska Vetenskapsakademien – Maciej Eder och Slaviska institutionen Ewa Teodorowicz-Hellman. Även polska specialister har konsulterats – polonister, bibliotekarier, kulturvetare och historiker. Medel från Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons Fond har möjliggjort genomförandet av projektet. Vissa av de 35 unika delarna av materialet skall inom kort publiceras i Polen. Så även en mer omfattande katalog av polska skrifter från olika delar av Skoklosters bibliotek.

Varför är denna lilla samling så viktig? Polen är ett land som under århundraden varit krigsskådeplatsen för många, långa och förödande krig. Några århundraden försvann landet från Europas karta. Bibliotek och arkiv plundrades och boksamlingar sändes iväg som krigsbyten till andra länder inte minst till Sverige, där de har överlevt senare krig. Därför är det viktigt att karlägga det polska kulturarvet som bevarats utomlands. Mer om detta presenteras den 27 februari.

Vi är glada att tre dagar innan Livrustkammarens stora utställning om Krigsbyten stänger - där de polska inslaget är betydande - kunna presentera det senaste arbete om krigsbyten från Skoklosters bibliotek. Ni är välkomna att samtidigt även besöka utställningen, Krigsbyte!

Anmälan till Margareta Berglund Hamngren, Kommunikationsenheten press@lsh.se tel 08 402 3015