Det reella värdet av universitetens och högskolornas anslag krymper hela tiden eftersom man inte kompenseras för kostnadsökningar. Detta har, enligt en artikel i Dagens Nyheter, tvingat högskolorna att dra ner på antalet undervisningstimmar allt mer. Enligt artikeln ligger humaniora i Lund på ett snitt av 3,75 klocktimmar/vecka.

Även Slaviska institutionen har naturligtvis drabbats av sämre ekonomi, men vi kan konstatera att vi i stort lyckats behålla antalet undervisningstimmar. Som exempel har Ryska I 9,5 klocktimmar per undervisningsvecka, eller 6,7 klocktimmar per vecka om man räknar undervisningen utslagen över "normalterminen" 20 veckor. Även en av de kurser där vi dragit ner lite på undervisningen som Ryska III står sig bra. Motsvarande siffror för Ryska III är 7,6 respektive 5,3.

Vår student, Hans Andersson, intervjuas i en uppföljande artikel i DN.