Språkverktyget SmartWord, som utvecklats av programmeraren David Johansson och Åke Zimmermann, lärare vid Slaviska institutionen, kommer under hösten att gå in i en ny utvecklingsfas tack vare bidrag från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.

SmartWord används sedan ett par år vid Slaviska och Engelska institutionerna med mycket gott resultat.

SmartWord kommer att få en mängd nya funktioner och nytt övningsmaterial kommer att produceras.

Språkinstitutioner vid Stockholms universitet och andra högskolor kommer att få hjälp att komma igång med SmartWord.

Läs mer om SmartWord

/ Testa SmartWord

Intresserad: Kontakta Åke Zimmermann!