Professor Krys’ko kommer då att som en del av vår nya serie öppna språkvetenskapliga seminarier ge oss en övergripande föreläsning över ämnet Novoe v istoritjeskom rusistike (föreläsningen hålls på ryska). Under professor Krys’kos föreläsning kommer alla intresserade att få en möjlighet att orientera sig i vilka nya källor för rysk språkhistoria som upptäckts på senare tid, men också om nya forskningsrön inom historisk rysk lexikografi och grammatik. Professor Krys'ko förestår Vetenskapsakademiens avdelning för just historisk lexikografi och grammatik och är bl.a. huvudredaktör för de två idag viktigaste fornryska ordböckerna; han ger oss därför ett verkligt unikt tillfälle att lära mer om dessa spännande ämnen.

Vadim Borisovitj Krys’ko är en internationellt mycket namnkunnig forskare och föreläsare och blev bland annat så sent som i år hedersdoktor vid Uppsala Universitet. Bland hans senaste monografier finner vi:

Otjerki po istorii russkogo jazyka, Moskva 2007
Istoritjeskij sintaksis russkogo jazyka: ob''ekt i perechodnost’, 2 utök. uppl., Moskva 2006
Il'ina kniga: rukopis’ RGADA, Tip.131: lingvistitjeskoe izdanie, Moskva 2005

Han har också som redaktör och delförfattare till stor del stått bakom de hittills utkomna första fyra banden av Istoritjeskaja grammatika drevnerusskogo jazyka, Moskva 2000–2006.

Hjärtligt välkomna till denna intressanta föreläsning, som kommer att ha något att erbjuda såväl fackfolk som studenter på de högre kurserna!

Tid: onsdagen d. 28 maj, kl. 14.00–16
Plats: F497

Alexander Pereswetoff-Morath