Under det gångna seklet har diskussionsvågorna stundom gått höga om vilket gudstjänstspråk den ryska ortodoxa kyrkan egentligen bör ha — den traditionella kyrkoslaviskan eller en modern ryska. (Eller man kanske skulle föredra en lätt moderniserad kyrkoslaviska?) Ändå har dessa diskussioner som regel inte varit särskilt vitt kända utanför kyrkan.

Frågan är het även idag. Men hur ser argumenten ut? Hur talar man överhuvudtaget om detta problem? Hur ser man på de två språken, deras egenskaper och funktioner, och inte minst deras begriplighet? Hur sakral är kyrkoslaviskan och hur profan ryskan enligt deltagarna i denna kyrkliga diskussion, som engagerar och upprör såväl präster och biskopar som lekmän?

Om olika sidor av dessa förunderligt högaktuella frågor får vi höra institutionens egen professor Per-Arne Bodin tala i sitt föredrag ‘Kyrkoslaviskan i dagens Ryssland’, torsdagen den 15 maj, kl 12.00–13.30. Lokal: E 630.

Alexander Pereswetoff-Morath