Med stöd av Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien presenterar Slaviska institutionen professor Boris Uspenskij som håller två föreläsningar:

Onsdagen den 13 februari kl. 13.00-15 Lokal D 299:
Vid i dejksis
Språk: ryska

Torsdagen den 14 februari kl. 12.00-14 Lokal F 299:
Europe as Metaphor and Metonymy (in Relation to the History of Russia)
Språk: engelska

Boris Uspenskij är professor vid universiteten i Napoli (i ryska) och Lugano (i semiotik) och en världskänd språkforskare och semiotiker. Uspenskij väckte först uppseende i Väst med sin bok Kompositionens poetik (Poetika kompozicii, 1970, översatt till eng., ty. och fr.), en Bachtin-inspirerad undersökning av perspektiv i litteratur och bildande konst. Tillsammans med Jurij Lotman skrev han flera grundläggande artiklar inom Tartu-skolans kultursemiotik (översatta till flera huvudspråk). Sedan perestrojkan har Uspenskij publicerat en rad viktiga monografier inom språkhistoria (Det ryska litterära språkets historia [XI-XVII årh.], 1987), semiotik (Semiotik der Geschichte, 1991; Konstens semiotik, 1995) och kulturhisoria-/semiotik/kulturologi (Studier i rysk historia, 2002; Korstecknet och det sakrala rummet, 2004, Korset och kretsen. Ur den kristna symbolikens historia, 2006 – alla på ryska) 1996-1997 utgavs Uspenskijs Valda skrifter I-III i Moskva. I våras publicerade Uspenskij en bok om sin syn på språket som sådant, Ego loquens. Språket och det kommunikativa rummet. Hans arbeten kännetecknas av omfattande språkvetenskapliga kunskaper, imponerande behärskning av materialet (ofta spännande nytt sådant) samt intressanta semiotiska vinklingar av undersökningen. Boris Uspenskijs besök vid Slaviska institutionen har möjliggjorts genom ett stipendrium från Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Hjärtligt välkomna!

NB. Med reservation för ändringar.