Som följd av att Lärarhögskolan successivt kommer att flytta över till lokaler i Frescati, har en lång flyttkedja inletts som omfattar även Slaviska institutionen. Vi kommer att flytta till plan 6 i samma hus där vi redan är, Hus E. Vi håller som bäst på att packa alla våra saker i lådor. Själva flytten kommer att ske 24-25 januari, dvs bara dagarna innan undervisningen startar. Självklart kommer det att vara ganska rörigt under en tid kring flytten och vi hoppas på överseende med stöket och att vi inte kommer att kunna ha servicen på topp. Vi hinner t.ex. inte ha tel- och besökstider på expeditionen. Från vecka 5 kommer vi ha dessa öppettider.