Ludmila Pöppel försvarar sin avhandling "The Rhetoric of Pravda Editorials: A Diachronic Study of a Political Genre" lördagen den 5/5, kl 10 i hörsal D7. Opponent är prof Dmitrij Dobrovolskij från Moskva. Försvaret sker på engelska. Läs abstract och hämta avhandlingen som pdf.