24/4, E 842, kl. 14.00
prof. Alina Nowicka-Jeżowa, Uniwersytet Warszawski,
prof. Ewa Teodorowicz-Hellman, Slaviska institutionen, Stockholms universitet.
Prezentacja tomu pokonferencyjnego:
Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory.