Saxat ur "Gaudeamus", #8, den 3 december 1999

Två studenter vid slaviska institutionen stängs av från all verksamhet vid universitetet med omedelbar verkan. Avstängningen gäller i sex manader.

Det beslutade universitetets disciplinnämnd vid sitt senaste sammanträde. Studenterna, som gick fördjupningskursen i ryska, ertappades med att ha plagierat var sin uppsats som lagts fram vid dåvarande Leningrads universitet och försökt göra dem till sina egna magisteruppsatser. Den ena uppsatsen är "nästan helt identisk" och den andra "till största delen identisk" med de sovjetiska originalen.

Därmed har de båda studenterna "försökt vilseleda vid bedömningen av deras studieprestation", som det heter i högskoleförordningen.

Universitetet ser allvarligt på den här formen av fusk. Sex månaders avstängning är också den strängaste disciplinära åtgärd universitetet kan vidta mot fuskande studenter. Bara två gånger tidigare, på 80-talet, har studenter stängts av under så lång tid.

- Studenterna har rätt att överklaga beslutet, säger Göran Wirdéus vid universitetets juridiska enhet. Men jag bedömer deras utsikter till framgång som ytterst små, eftersom det är svårt att tänka sig någon grövre form av fusk.

Tomas Bannerhed

-----

Källa: Saxat ur "Gaudeamus", #8, den 3 december 1999