Onsdagen den 18 mars höll Slaviska sin första kandidatuppsatsventilering i tjeckiska över internet. Ingrid Lindgren Andrén blev först ut med att få sin kandidatuppsats ”Inte ett dugg eller bara nästan inte – en korpusanalys av partikelkonstruktioner i tjeckiskan” ventilerad i ett digitalt seminarium, där samtliga deltagare satt på olika platser i landet. Ventileringen var öppen för allmänheten genom en länk, för att motsvara kraven på att vara offentlig. Inga tekniska problem upplevdes, och vi hoppas att fler kan få möjlighet till detta framöver, när så behövs.