Svenska Akademien har beslutat tilldela vår professor emeritus Leonard Neuger Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur 2017. Priset, som är nyinstiftat, utdelas för att ”belöna förtjänta översättare av svensk litteratur”:

http://www.svenskaakademien.se/press/svenska-akademiens-pris-for-oversattning-av-svensk-litteratur