Vår medarbetare Ludmila Pöppel har skrivit texten bakom lucka 19 i SUs julkalender:

www.su.se/julkalender

En lite kortare version av varje text/lucka finns att läsa på Instagram:

https://www.instagram.com/stockholmuniversity/