Modersmålsdagen instiftades av UNESCO 1999 och är en årligt återkommande
högtidsdag som syftar till att främja språklig och kulturell mångfald, och flerspråkighet. Dagen har firats sedan februari 2000 vilket gör att den uppmärksammas för tjugonde gången i år. Modersmålets betydelse för barns utbildning, familjens välbefinnande och samhällets sociala sammanhållning är lika relevant idag som den alltid varit. Det finns däremot ett växande hot mot modersmålsundervisningen i Sverige. Ett exempel är avskaffandet av modersmålsundervisningen, som är ett uttalat mål i SD:s utbildningsprogram. Vi kan se konsekvenserna av detta redan nu. Mål och åtgärder av den här typen strider mot nuvarande forskning, som visar att modersmålsundervisningen inte bara stödjer utvecklingen av barnets modersmål, utan också utvecklingen av det svenska språket. Dessutom har det visat sig att om man känner till sitt ursprung och får tillgång till sin kulturella bakgrund leder detta till en ökad identifikation med det nya hemlandet. Det innebär alltså att integration uppnås mer effektivt med modersmålsundervisningen.

Istället för att minska på modersmålsundervisningen borde vi alltså utöka den. Det skulle vara till fördel för både barnen och det svenska samhället. För mer information ==>