I år är det hundra år sedan februarirevolutionen och oktoberrevolutionen i Ryssland. Vilken bild har vi av dessa händelser idag? Hur påverkade de det kulturella och samhälleliga livet i Ryssland? Hur har revolutionen speglats i språket och litteraturen? Kan man se några paralleller mellan dagens och dåtidens Ryssland? Dessa och andra frågor kommer att beröras i kursen utifrån olika teoretiska perspektiv.

Mer info ==>

Anmälan senast 18 april! ==>

Kursansvarig: Aleksei Semenenko

Kustodiev: The Bolshevik (bilden från wikimedia)
Kustodiev: The Bolshevik (bilden från wikimedia)