Mångspråkighet och den ryska litterära kanon, 7.5hp, AN

Under kursens gång studerar studenterna ett antal prosaverk från 1800- och 1900-talen som gestaltar mångspråkighet: valda verk av Aleksandr Pusjkin, Lev Tolstoj, Jurij Tynjanov, Vladimir Nabokov och Guzel Jachina. Observationer görs över vilka strategier prosaförfattarna använder för att gestalta andra språk. Begreppen ”diglossi” och ”heteroglossi” används i dessa sammanhang. Under kursen läser studenterna även vissa utdrag ur Michail Bachtins grundläggande arbeten om romanen och bekantar sig även med den aktuella diskussionen om mångspråkighet i romankonsten.

Info & Anmälan ==>>