Under  VT18 kommer vi att ge  en ny kurs på avancerad nivå "Parodi och satir i rysk 1800-talslitteratur: Nikolaj Leskov och Michail Saltykov-Sjtjedrin, 7.5 hp" : denna kurs kan även läsas och räknas som valbar specialiseringskurs inom Ryska, kandidatkurs (Ry4) — 'Rysk prosa och poesi', 5hp.

Är du behörig och vill läsa kursen på avancerad nivå, anmäler du dig senast 16 oktober via antagning.se

Vill du läsa kursen som valbar specialiseringskurs inom Ry4, ber vi dig anmäla intresse direkt till kursansvarig, Anna Ljunggren, senast 30 november.

Kursbeskrivning
Kursen tillägnas två betydande prosaförfattare, både kända för sina satiriska och parodiska verk: Nikolaj Leskov (1831-1895) och Michail Saltykov-Sjtjedrin (1826-1889). Under kursens gång läses ett antal verk av dessa författare. Texterna kommenteras ur stilistiskt och litteratur- och kulturhistoriskt perspektiv. Skillnaden mellan parodi och satir tas upp. Begreppet parodi diskuteras mot bakgrund Michails Bachtins och Jurij Tynjanovs arbeten i detta ämne.
Ytterligare info och kursplan.

Kursansvarig: Anna Ljunggren
anna.ljunggren@slav.su.se