Ludmila Pöppel

Ludmila Pöppel disputerade 2007 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”The Rhetoric of Pravda editorials: a diachronic study of a political genre”. Hennes forskning är inriktad på lexikal semantik, tvåspråkig lexikografi, fraseologi, korpuslingvistik och politisk diskursanalys. Bland hennes övriga forskningsintressen kan nämnas det svenska språket i Gammalsvenskby i Ukraina. Hon är aktiv i ett flertal internationella språkvetenskapliga forskningsnätverk. Hon undervisar på samtliga nivåer, från nybörjarkurs till forskarnivå, i grammatik, översättning, textanalys, lingvistik och diskursanalys. Hennes forskning är direkt kopplad till undervisningens mål på olika nivåer. Sedan 2018 är hon studierektor på avancerad nivå vid Slaviska avdelningen.