Sommarterminen 2017 ger Slaviska avdelningen kursen ”Dostojevskijs romanvärld”, 7.5 hp. Dostojevskij hör till de klassiker som ännu engagerar; hans verk drar alltjämt in läsaren i sin oavslutade dialog om de ”förbannade” eviga frågorna. Romanerna förenar det allmänmänskligt existentiella med skildringen av den ryska nationen på tröskeln till moderniteten. Med sin inträngande psykologi, filosofiska skärpa och formella innovation har Dostojevskij haft stor betydelse för 1900-talslitteraturens utveckling, och intar en självklar plats bland romankonstens mästare.

Kursen ger en introduktion till Dostojevskijs romanvärld med utgångspunkt i läsningen av ett antal verk i svensk översättning; ST 2017 läser vi Brott och straff (1866), Spelaren (1867) och Idioten (1869).

”Dostojevskijs romanvärld” omfattar 7.5 hp och ges på halvfart (50%). Kursen ligger på grundnivå (GN) och har grundläggande behörighetskrav (avslutad gymnasial utbildning); den förutsätter inga kunskaper i ryska. Kursstart i början av juni.

Mer info på kurssidan (kursplan, schema, mm) • Anmälan via antagning.se ==>

Ansök fr.o.m. 22 februari t.o.m. 15 mars på antagning.se

Vid frågor, kontakta Cecilia Dilworth.​