Lina Bysell
Lina Bysell

Lina Emilia Bysell är ny utländsk lektor i svenska i Archangelsk under läsåret 2018/2019. Lina läste första året på ett masterprogram i ryska med lingvistisk inriktning och när tjänsten som utländsk lektor i svenska blev utlyst av Svenska institutet bestämde hon sig för att söka den. Nu gör hon uppehåll i sina masterstudier och använder sina under utbildningen förvärvade kunskaper i ryska och lingvistik. 

I Archangelsk är det många som läser svenska. Den här terminen läser 7 studenter svenska som sitt andra främmande språk, 15 studenter läser det som främmande språk inom sin utbildning i regionsvetenskap och ytterligare 14 läser det som valbar kurs. 

Kommande termin kommer ytterligare två grupper att läsa svenska, en grupp på 7-10 personer som kommer att ha svenska inom ramarna för sin utbildning i internationella relationer, plus en grupp på 10 personer som kommer att ha svenska som sitt tredje främmande språk.

Totalt detta läsår är det alltså ca 50 personer som läser svenska.

Utöver språkundervisning har man mycket aktiviteter kring svenskan. I december kommer man att ha de så kallade Svenska dagarna, där det blir rundabordssamtal där studenterna deltar med föredrag på olika teman med efterföljande diskussion, visning av svenska filmer på biblioteket, Luciafirande, julfirande med mera. 

Intresset är på riktigt stort för Sverige och svenskan!

Om Nordliga (arktiska) federala universitetet kan du läsa här
på ryska: Северный (Арктический) федеральный университет
på engelska: The Northen (Arctic) Federal University