Vi ansluter oss idag till alla som gratulerar Olga Tokarczuk till priset och får hälsa henne välkommen till Stockholm i december.

Våra röster om Olga Tokarczuks verk:

*
Det som fascinerar i Olga Tokarczuks romaner är det historiska materialet, människoödena, alla händelser och objekt som finns i hennes böcker, och det sätt på vilket hon sammanfogar dessa otaliga mikrokosmos i en väv – som i grund och botten besjälas av Carl Gustav Jungs idéer.

Jag tänker främst på Jakobsböckerna som hon belönades för med Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris, men även på Löparna.

Hon betraktas som en okonventionell författare – som går mot strömmen och vågar utmana. Jag upplever läsningen av hennes verk som en vandring i ett kuriosakabinett – hennes författarskap har ett barockt drag över sig. Det för tankar till den gamla polska barocka litterära genren silva rerum – tingens skog, – ett slags halvprivata familjekrönikor, samlingar av berättelser, kommentarer, reseskildringar, citat, visdomar, skvaller och åsikter, tänkta att bevaras för kommande generationer. Denna "synkretiska" genre lever vidare i olika gestalter i polsk litteratur, till exempel i form av essäer, den kända ”polska essäskolan”.

Tokarczuk har sina mästare och dit hör utan tvekan Carl Gustav Jung och hans skrifter i analytisk psykologi och, framför allt, i religionshistoria. Till exempel återfinner man i Tokarczuks berättarkonst Jungs intresse för alkemi och hans tolkningar av alkemins starka symboler och allegoriska berättelser - om människans andliga mognande och livslånga pilgrimsfärd.

Olga Tokarczuk följer även Czesław Miłosz spår – en ganska tydlig inspirationskälla. Till exempel återfinns Miłosz fascination för William Blake, som spelar en så viktig roll i hans essä Ziemia Ulro (The Land of Ulro), i Olga Tokarczuks ”deckarroman” Styr din plog över de dödas ben). Miłosz intressen för 1700-talsrörelsen frankismen och för de ortodoxa gammaltroende verkar även styra temavalet för Jakobsböckerna och för Löparna.

Tokarczuk är en berättare som ofta gäckar läsarna. Styr din plog över de dödas ben är en sådan roman som för läsarna på avvägar. Berättarrösten skapar ett samförstånd med läsaren – huvudpersonens passionerade empati för djur och hennes desperata frågor som hon drivs av, om människans förhållande till djur, väcker en sympati som dock utmanas och är på väg att undergrävas inför det avslutande avslöjandet. Som i de gamla allegoriska berättelserna ställer Olga Tokarczuk de mest grundläggande frågorna med hjälp av drastiska bilder som attraherar uppmärksamheten och är svåra att glömma.

Maria Zadencka
Professor i polska språket och litteraturen

*

Radiosamtal om Olga Tokarczuks författarskap (börjar 4:16 minuter in)

Renata Ingbrant

Universitetslektor i polska

Olga Tokarczuk på besök på Slaviska institutionen 2009. Här på bilden med Renata Ingbrant.