Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har tillsammans med Stockholms universitets studentkår samarbetat för att uppmana studenter att engagera sig i pedagogiskt utvecklingsarbete av sin utbildning. Därför har en pedagogisk idétävling för universitets studenter utlysts mellan 11 november och 9 december 2016. De fyra bästa idéerna är meningen att generera i så kallade ”Student partnership”-projekt vid aktuella institutioner. Dessa projekt handlar om att studenter sätter sig in i kunskap kring ett specifikt område och utvecklar idéer för hur undervisning och lärande kan utvecklas inom sin utbildning. Exempel på detta kan vara examinationer, återkopplingsformer, utveckling av lärresurser eller kring sin egen studiemiljö.

Mer info…

(Centrum för universitetslärarutbildning. Kontaktperson: Klara Bolander Laksov,klara.bolander.laksov@edu.su.se)