Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska anordnar nästa internationella EUROPHRAS (the European Society of Phraseology) konferens 22–24 augusti 2017 i Stockholm. Konferensens tema är ”Phraseology and Construction Grammar”. Forskare från flera europeiska länder och även forskare från USA, Asien, och Afrika kommer att delta i konferensen. För mer information se vår hemsida:

http://www.su.se/slabafinety/om-oss/evenemang/europhras-2017-en