Svenska slavistförbundet har beslutat att inrätta ett pris för bästa svenska examensarbete i slaviska språk att utdelas för första gången i samband med Nordiska slavistmötet i Stockholm i augusti 2016.

Priset kan gå till ett skriftligt examensarbete (på kandidat-, magister- eller master-nivå) godkänt vid något svenskt lärosäte under perioden höstterminen 2014–vårterminen 2016. Priset är på 5000 SEK. Varje lärosäte kan nominera högst ett examensarbete. Prisets namn är ”Svenska slavistförbundets pris för bästa examensarbete”.

Examensarbetet jämte en kort nomineringstext (högst en sida) skickas senast 15 maj 2016 till ordföranden i Svenska slavistförbundet.

Stockholm 7 januari 2015

Per-Arne Bodin
Ordförande i Svenska slavistförbundet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Stockholms universitet
106 91  STOCKHOLM
pab@slav.su.se