Kazimiera Ingdahl var litteraturvetare med intresse för framför allt den polska och den ryska modernismen. Hon skrev bl.a. om Jurij Olesja (hennes doktorsavhandling under handledning av Nils Åke Nilsson), Stanisława Przybyszewska och Czesław Miłosz. Czesław Miłosz författarskap fascinerade Kazimiera och hon återkom ständigt till honom i sin forskning och undervisning. Många studenter minns särskilt hennes fantastiska kurs om Miłosz poesi och prosa. 

Kazimiera Ingdahls forskning behandlade även samtidshistoriska frågor, som till exempel den katolska kyrkans roll i Polen. Hennes sista bok handlade om den komplicerade relationen mellan judar och polacker: Icke helt och hållet skall jag dö: den "judiska frågan" i Polen.

Att Kazimiera inte längre finns bland oss känns overkligt. Vi hade så innerligt gärna velat fortsätta samtalet med henne och få läsa resultatet av hennes nästa forskningsprojekt som skulle handla om barnens berättelser från de judiska ghettona i Polen under andra världskriget. Vi kommer att minnas henne med värme och saknad.
 
Så lite

Så lite fick jag sagt.
Korta dagar.

Korta dagar,
korta nätter, 
korta år.

Så lite fick jag sagt,
hann inte med.

Mitt hjärta blev trött 
av förtjusning,
av förtvivlan, 
av iver 
och hopp
(…) 

(Czesław Miłosz, Så lite [fragment] övers. Anders Bodegård)