Slaviska avdelningen kommer att även sommaren 2017 ge "Sommarkurs i Novgorod", 7.5 hp. Kursen ges i samarbete med Novgorods universitet och omfattar tre veckors studier i Velikij Novgorod och ca två veckors självstudier i Sverige. Kursdatum: 18 juni - 9 juli. Behörigheten är genomgången Nybörjarkurs i ryska, 30 hp (vid söktillfället).

(I fjol gav vi även ”Sommarkurs i Novgorod, nivå 2”. Denna kurs kommer inte att ges 2017. Nästa kurstillfälle blir troligen sommaren 2018.)

Vår institution står för kursavgiften, medan resa och uppehälle bekostas av studenten själv.
Mer information kommer inom en vecka. Sista ansökningsdatum kommer vara i mitten av februari.

Om du har frågor, kontakta Fredrik Dufwa: fredrik.dufwa@slav.su.se