Юрьев монастырь - Jurjev-klostret utanför Novgorod

Sommaren 2020 kommer avdelningen Slaviska språk att ge kursen Sommarkurs i Novgorod (SLRNOV); 7,5 hp (kursplan) för åttonde året i rad. Staden (vars fullständiga namn är Velikij Novgorod) ligger ca 20 mil sydost om S:t Petersburg. Under tre veckor (29 juni - 17 juli) undervisas man av ryska lärare på det statliga universitetet. Utöver dessa tre veckor tillkommer ca två veckor av eget arbete för inläsning av kursmaterial och examination genom hemtentamen. Behörig till kursen är den som är klar med Ryska för nybörjare; 30 hp, eller har motsvarande förkunskaper. Man får själv stå för resa och uppehälle men undervisningen är kostnadsfri. Anmälan till kursen via Antagning.se öppnar den 20 februari. Mer information finns i pdf-filen nedan.

(Breddningskurs i Novgorod - SLRBNO - kommer inte att ges 2020. Nästa kurstillfälle är planerat till 2021)