"Tomas Tranströmers dagar" äger rum den 7 och 8 april 2018 för andra gången i Katowice och Krakow. Programmet fylls av poesi, musik, föreläsningar och konstinstallationer. 

En av initiativtagarna och organisatörerna är professor em. vid Stockholms universitet Leonard Neuger. 

Se gärna programmet i bilagan.