Kapitel i bok, del av antologi

Temporal Relations and Cognition: The Swedish Conjunction innan and its Russian Equivalents, 2019. DiVA, id: diva2:1450957

Redaktörskap, ämnesredaktör

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, Editor-in-Chief: Marc L. Greenberg, University of Kansas; Lenore A. Grenoble, General Editor, University of Chicago; Associate Editors: Stephen M. Dickey, University of Kansas; Masako Ueda Fidler, Brown University; René Genis, University of Amsterdam; Marek Łaziński, University of Warsaw; Anita Peti-Stantić, University of Zagreb; Björn Wiemer, University of Mainz; Nadežda V. Zorixina-Nilsson, Stockholm University. 
Published online 2020: https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-
 slavic-languages-and-linguistics-online

ISSN: 2589-6229
DiVA, id: diva2:1451797

Det mest omfattande referensverket om slaviska språk och slavisk lingvistik som någonsin har publicerats. Verket ger en auktoritativ behandling av alla viktiga aspekter på den slaviska språkfamiljen från dess indoeuropeiska ursprung till idag, samt studier av interaktionen mellan slaviska och andra språk. 

Publiceringsschema

För närvarande är 63 artiklar publicerade. Cirka 100 artiklar kommer att vara publicerade i slutet av året. Från 2020 till 2023 kommer cirka 100 artiklar att läggas till per år tills cirka 400 artiklar publicerats och encyklopedin är klar. En tryckversion publiceras 2024.

UB har köpt in ESLL.

Se Libris-sidan https://libris.kb.se/bib/r3bntj9lp7h58whb  
Obs! Man måste vara inloggad på biblioteket med sitt SU-konto för att komma åt den.
Titta gärna under “ESLL Tentative Table of Contents as of May 2020” för att se vilka artiklar som ingår och planeras för publicering.

Förlagets reklamblad bifogas.