Två inslag på rysk TV med studenterna på våra sommarkurser i Novgorod:

... och en artikel (på ryska) på universitetets hemsida.

… och ännu en och ytterligare en!