Styrdokument

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Slaviska språk
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Styrdokument

Verksamhetsplan för år 2014

Slaviska institutionens lokala mål för sin verksamhet år 2014

Miljöhandlingsplan 2011

Slaviska institutionens miljöhandlingsplan för 2011, antagen av Institutionsstyrelsen 29/4, 2011.

Miljöhandlingsplan 2012

Slaviska institutionens miljöhandlingsplan för 2012

Verksamhetsplan för år 2010

Slaviska institutionens lokala mål för sin verksamhet år 2010

Högskoleverkets utvärdering 2003

2003 utvärderades Slaviska institutionen och tre andra slaviska* institutioner av högskoleverket.

KONTAKT

Besöksadress
Slaviska språk
Universitetsvägen 10 E, plan 4
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Slaviska språk
[ev personnamn]
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpedition
E-post: slavinst@slav.su.se
Telefon: 08-16 33 32
Fax: 08-16 13 69
Rum: E 470
Besöks- och telefontider

Fler kontaktuppgifter