Ledning

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, som består av 12 ordinarie ledamöter och gruppsuppleanter. Prefekten leder och ansvarar för institutionens verksamhet. Prefekten har ett veckomöte med stf prefekt, administrativ chef och koordinerande studierektor dit olika personer/funktioner kallas vid behov.

Prefekt
Charlotta Seiler Brylla

Ställföreträdande prefekt
Renata Ingbrant

Biträdande prefekt, koordinerande studierektor
Anna Callenholm

Administrativ chef
Torun Gille West

Studierektor för forskarnivån
Christine Becker

Verksamhetsstöd

TA-möten

Institutionens administrativa personal sammankallas till möten av administrativ chef Torun Gille West.

Arbetsmiljö/likabehandling (lokalt RALV)

Sammankallas och leds av likabehandlingombudet Sari Pesonen. Prefekterna, skyddsombuden samt representanter från olika personalkategorier och ämnen kallas.

  • Lilita Zalkalns
  • Fredrik Dufwa
  • Torun Gille West
  • Renata Ingbrant
  • Charlotta Seiler Brylla
  • Kristiina Savola (doktorandrepresentant)
  • Christine Becker
  • Laura Lunnevuori
  • Åke Zimmermann Bjersby (miljörepresentant)

Skyddsombud

Ordinarie: Lilita Zalkalns, Fredrik Dufwa
Suppleant: Laura Lunnevuori

Webbansvarig

Laura Lunnevuori

Kommunikatör

Laura Lunnevuori

Koordinerande studievägledare och kontaktperson för studentinflytande

Vibeke Renting

Internationell koordinator

Vibeke Renting

Kontaktperson till CEUL

Christine Becker

Forskningskoordinator

Susanne Tienken

Miljörepresentant

Åke Zimmermann Bjersby

Avdelningar

Alla avdelningar har avdelningsmöten. Nederländska och tyska har gemensamma avdelningsmöten. Institutionen har ett gemensamt studentråd.

Grundutbildningen på varje avdelning leds av respektive studierektor. Koordinerande studierektor är Anna Callenholm. Varje avdelning har en studievägledare. Koordinerande studievägledare är Vibeke Renting.

Institutionens forskarutbildningsämnen, det vill säga slaviska språk, baltiska språk, finska och tyska, har egna handledarkollegier och ett gemensamt handledarkollegium. Institutionen har ett gemensamt doktorandråd.

Ämnesföreträdare