Ledning

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, som består av 12 ordinarie ledamöter och gruppsuppleanter. Prefekten leder och ansvarar för institutionens verksamhet. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ.

Prefekt

Charlotta Seiler Brylla

Stf prefekt

Tora Hedin

Ledningsgruppen

Verksamhetsstöd

TA-möten

Institutionens administrativa personal sammankallas till möten av administrativ chef  Torun Gille West.

Arbetsmiljö/likabehandling

Sammankallas och leds av likabehandlingombudet Renata Ingbrant. Prefekterna, skyddsombuden samt representanter från olika personalkategorier och ämnen kallas.

  • Lilita Zalkalns
  • Fredrik Dufwa
  • Tora Hedin
  • Charlotta Seiler Brylla
  • Julia Baumann (doktorandrepresentant)
  • Sara Van Meerbergen
  • Laura Lunnevuori
  • Alexander Pereswetoff-Morath (miljörepresentant)

Skyddsombud

Lilita Zalkalns, Fredrik Dufwa, Laura Lunnevuori

Kommunikatör, webbansvarig

Piia Suomalainen

Forskningskoordinator

Susanne Tienken

Miljörepresentant

Alexander Pereswetoff-Morath

Avdelningar

Alla avdelningar har avdelningsmöten. Nederländska och tyska har gemensamma avdelningsmöten. Institutionen har ett gemensamt studentråd.

Grundutbildningen på varje avdelning leds av respektive studierektor. Koordinerande studierektor är Anna Callenholm. Varje avdelning har en studievägledare. Koordinerande studievägledare är Kerstin Schustereder.

Institutionens forskarutbildningsämnen, det vill säga slaviska språk, baltiska språk, finska och tyska, har egna handledarkollegier och ett gemensamt handledarkollegium. Institutionen har även ett ämnesöverskridande professorsråd som sammankallas av prefekten eller Jarmo Lainio. Institutionen har ett gemensamt doktorandråd.

Ämnesföreträdare