Stockholms universitet har antagit en miljöpolicy och har ett åtagande om ständig förbättring av miljöprestanda. När du vistas på universitetet förväntas du känna till miljöpolicyn och veta var du finner information om den. Mer information kring universitetets miljöarbete hittar du på miljöwebben.

På den här sidan kan du som nyanställd, praktikant eller gästforskare hitta information om miljöarbetet som pågår på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska och hur du kan bidra till det.

Miljöpolicyns viktigaste punkt är att miljöfrågor och hållbar utveckling ska vara en aspekt i all verksamhet som pågår på universitetet samt att universitetets naturresursanvändning ska minskas. Alla medarbetare ska vara medvetna om miljöarbetet och bidra till den. Vad innebär det för ditt dagliga arbete?

Energi

  • Släck ljuset i rummen som du lämnar.  
  • Stäng av bildskärm och datorn vid arbetsdagens slut. OBS! Du behöver inte lämna din dator på under natten för att denna skall få sina programuppdateringar.

Resursförbrukning

Pappersförbrukning

  • Använd papperssnåla utskriftssätt. Dubbelsidigt är förinställt, men längre texter kan t ex skrivas ut 4 sidor/ark ( Utskriftsmanual (433 Kb) ).
  • Använd papperssnåla kopieringssätt: dubbelsidigt, förminska ett uppslag från A 3 > A4. Information finns i kopieringsrummet.
  • Scanna boken/artikeln istället för att kopiera när det är meningsfullt. Information finns i kopieringsrummet.

Undervisning

Resor

Du kan alltid rapportera miljöavvikelser eller lämna förbättringsförslag på SAMIR. Eller kontakta miljörepresentant Alexander Pereswetoff-Morath.

Miljöhandlingsplan 2018

Institutionens miljöhandlingsplan för 2018 tar upp fyra målområden:

  • miljövänligt resande
  • minskad pappersanvändning
  • hållbar konsumtion (sskt om våra datorer och servrar följer gällande miljökrav)
  • implementering av miljö- och hållbarhetsfrågor i undervisning och forskning.

Dessa mål bör vi förstås alla arbeta för att uppnå och implementerandet av miljöfrågor i vårt arbete är något som all forskande och undervisande personal skall försöka åstadkomma där det är applicerbart.

Miljöhandlingsplan 2019

I miljöhandlingsplanen för 2019 håller vi kvar fokus på områdena från 2018. I nya aktiviteter skall vi öka våra kunskaper om att aktivt använda och redigera pdf:filer i stället för pappersdokument; miljörepresentanten skall söka goda exempel på andra institutioner och lärosäten på hur vi bättre skall kunna implementera miljöarbetet i vår undervisning. Han skall också utvärdera vår försöksverksamhet med vegetarisk kost som förstaalternativ. Handlingsplanen hittar du här:  Miljöhandlingsplan 2019 (444 Kb)