Flitens lampor lyser på Slaviska! (fast sedan bilden togs har vi flyttat ned två våningar...)
Flitens lampor lyser på Slaviska! (fast sedan bilden togs har vi flyttat ned två våningar...)

 

Sedan 1 januari 2015 är Slaviska institutionen en avdelning vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Slaviska fanns som institution i 70 år, men fortsätter som tidigare. Verksamheten började vid andra världskrigets slut. Första språket som det undervisades i var polska. Sedan tillkom ryska och senare tjeckiska. Under en period bedrevs undervisning även i sydslaviska språk. Sedan 2014 ger vi även kurser om Ukraina.

Slaviska har undervisning i

 • ryska från nybörjare till avancerad nivå
 • polska från nybörjare till avancerad nivå
 • tjeckiska från nybörjare till avancerad nivå

Vi har också en rad fristående 7.5-högskolepoängskurser inom historia, kultur och litteratur, där man inte behöver behärska något av våra språk.

Fyra sådana 7.5-högskolepoängskurser kan kombineras till en 30-högskolepoängskurs, "Kultur och politik i Slaviska länder".

Slaviska institutionen kan också erbjuda skräddarsydda uppdragsutbildningar:

 • språkkurser, kurser i kultur, litteratur och samhälle
 • föreläsningar, kursdagar

I vår utbildning lägger vi särskild vikt vid

 • praktisk språkinlärning med ett rikt utbud av undervisning
 • språk, litteratur, kultur och samhälle i samspel
 • ett vetenskapligt synsätt på ämnet
 • översättningsproblematik

Möjlighet finns att inom utbildningen ordna studievistelse i Polen och Tjeckien (studentutbyte inom Erasmus+ programmet). Institutionen har också kontakter med olika ryska universitet, där studenterna kan läsa vissa delkurser och sedan få dem tillgodoräknade. Institutionen förmedlar även sommarkursstipendier till universitet i Tjeckien. Läs mer…

Utbildningen är beräknad till 4 år. Man kan även bli antagen efter masterexamen, då utbildningen på forskarutbildningen är beräknad till 3 år.

Det vanligaste sättet idag att bli antagen till forskarutbildningen är att man söker och får en doktorandanställning. Dessa anställningar utlyses med ojämna mellanrum. Kontakta oss för information.

Mer information om utbildning på avancerad nivå.

För närvarande har Slaviska institutionen drygt 10 aktiva forskarstuderande.

Slaviska institutionen ger ut följande vetenskapliga serier:

Dessutom publicerar sig våra lärare i dagstidningar och populärvetenskapliga tidskrifter och verkar som översättare av skönlitteratur.

Forskningsinriktningar vid institutionen:

Modern lingvistik
 • Rysk modern språkvetenskap (syntax och semantik)
 • Polsk modern språkvetenskap
 • Tjeckisk modern språkvetenskap
 • Simultan rysk-svensk tvåspråkighet hos små barn
 • Kontrastiv översättningsvetenskap mellan svenska och polska
Språkhistoria
 • Stadsarkivet från Novgorod (från 1600-talet, den tid då Sverige ockuperade den nordryska staden).
 • Medeltida kyrkslaviska pergamentsfragment i svenska samlingar
Litteraturvetenskap
 • Rysk poesi, till exempel Pasternak, Brodsky, Tsvetaeva
 • Samtida rysk litteratur och kultur inklusive tolkning av klassisk rysk litteratur i text och film
 • Genusforskning i polsk litteratur
Kulturstudier
 • Förintelsen, judisk historia i Polen
 • Den ortodoxa diskursen i den postsovjetiska ryska kulturen

Vart leder studier vid vår institution?