Olika organisationer, stiftelser och personer lämnar stöd till vår forskning och verksamhet.

Vill du eller ditt företag/organisation stödja oss; kontakta Per-Arne Bodin.