Rec. av
Lars Kleberg, Vid avantgardets korsvägar: om Ivan Aksionov och den ryska modernismen
Respons 2, 2016
http://tidskriftenrespons.se/

Rec. av 
Nils Håkansson 
Fönster mot öster. Rysk skönlitteratur i svensk översättning 1797–2010 med en fall­studie av Nikolaj Gogols svenska mottagande
Respons 1, 2013
http://tidskriftenrespons.se/recension/pionjarverk-om-oversattningar/

Rec. av 
Boris Groys 
Avantgardet och samlingens logik
Respons 6, 2012
http://tidskriftenrespons.se/recension/for-de-stora-fragorna-ar-spraket-annu-underutvecklat/

Rec av 
Magnus Ljunggren, Poesi och psykiatri
Axess 5, 2012
http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1374#.VznBZWaDHEY