Maria Engströms forskning omnämns i en artikel den 23/5, 2008 i SvD av Magnus Ljunggren. Läs artikeln!