http://www.skolporten.se/forskning/intervju/att-utveckla-rysk-svensk-tvasprakighet/