Under "språkåret", 2002, hölls korta föredrag på radio under rubriken "Språkbitar". Några av våra forskare deltog i den serien som senare gavs ut i bokform av Svenska Förlaget. Vi har fått förlagets (och författarnas) tillstånd att publicera våra forskares bidrag. Håll tillgodo!