Som exstudent är du mycket välkommen att gå med i, eller stanna kvar på vår epostlista "friends", som är vår viktigaste kanal till intresserade av vår verksamhet. Till friends skickas bland annat kalendariet där till exempel våra allmänna föreläsningar, som du är välkommen till, annonseras. "Friends" är också en fin möjlighet för folk med liknande intressen att ge tips och hjälpa varann med de mest skilda saker inom vårt gemensamma område. Friends-listan startades i mitten av 90-talet och har nu drygt 700 medlemmar.

JOINA oss på Facebook!

Några av våra alumner kan du läsa om på den här sidan.