Vi har en bred samverkan med det omgivande samhället. Den omfattar statliga institutioner som SIDA och Utrikesdepartementet, men också företag, skolor, föreningar, teatrar, museer och bibliotek. Våra medarbetare översätter skönlitteratur från de slaviska språken samt presenterar och diskuterar frågor om slaviska språk och litteraturer i tidningar, i tidskrifter, i radio och på TV. Vi genomför allt från enskilda evenemang till hela kurser i form av uppdragsutbildning. Kontakta prefekten om du är intresserad av att diskutera samarbete med institutionen och dess medarbetare inom ryska, polska, tjeckiska och ukrainska. Vårt intresseområde omfattar språk, litteratur och kultur.