Möt våra studenter, nuvarande och före detta!

Vart leder studierna vid Slaviska avdelningen? Läs om arbete & karriär!

----

Vid avdelningen för Slaviska språk kan du studera östslaviska och västslaviska språk. För information om studier i sydslaviska språk (serbiska, kroatiska, bosniska) hänvisar vi till Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet.