Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Evenemang.

Fristående kurser på avancerad nivå

Kurser i slaviska språk
våren 2019

Kurser i slaviska språk
hösten 2019


polska

polska

SLPOM8 Den polska modernismen, 7.5 hp
kursplan

Litteraturlista

Schema

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Kursplan

Schema

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 


 

 

ryska ryska
 

SLRSRR Den samtida ryska romanen, 7.5 hp
Anmälan och kursplan

Litteraturlista

Schema

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Anmälan och kursplan

Schema

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

SLRKLO Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap II - ryska, 7.5 hp
Anmälan och kursplan

Litteraturlista

Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 

SLTAPS Teori och akademisk presentation, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 

tjeckiska tjeckiska

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Anmälan och kursplan

Schema

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 


 

 

slaviska språk slaviska språk
 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 


 

SLTAPS Teori och akademisk presentation, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

Betygskriterier för slaviska avdelningen på avancerad nivå (196 Kb)

Dagböcker / Forum

Vill du senare skriva ett examensarbete för att kunna ta ut en magisterexamen respektive masterexamen tillgodoräknas de fristående kurserna inom respektive masterprogram (se länken nedan).

För att kunna ta ut en examen kompletterar du sedan med ytterligare delkurser som krävs inom respektive program. För studerande som från och med HT 2014 antas till studier i slaviska språk på avancerad nivå får magisterexamen och masterexamen endast tas ut inom programmen nedan.

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Observera att du senast den termin du påbörjar examensarbetet måste vara antagen till något av de ovanstående programmen. För att bli det måste du ha en fil kand (du måste inte ha tagit ut examen, men du ska ha så många högskolepoäng att du kan göra det). Behörigheten till institutionens enstaka kurser på avancerad nivå är oftast lägre: genomgången kandidatkurs i polska/ryska/tjeckiska.

 

Masterprogram

Kontakt - Avancerad nivå