Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Evenemang.

Öppna föreläsningar och Högre seminarier i polska HT 2018 (447 Kb)

Fristående kurser på avancerad nivå

 

Kurser i slaviska språk
hösten 2018

Kurser i slaviska språk
våren 2019


polska

polska
SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7.5 hp

SLPOM8 Den polska modernismen, 7.5 hp
Anmäl dig här

Litteraturlista (55 Kb)

Dagböcker / Forum

Schema

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Anmäl dig här

Dagböcker / Forum

Schema

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp

 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp  

ryska

ryska
SLRMRK Mångspråkighet och den ryska litterära kanon, 7.5

SLRSRR Den samtida ryska romanen, 7.5 hp
Anmäl dig här

Litteraturlista (78 Kb)

Dagböcker / Forum

Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Anmäl dig här

Dagböcker / Forum

Schema

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp

SLRKLO Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap II - ryska, 7.5 hp
Anmäl dig här

Litteraturlista (131 Kb)

Dagböcker / Forum

Schema

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp  
SLRSU7 Ryska språkets utveckling, 7.5 hp  
tjeckiska tjeckiska
SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Anmäl dig här

Dagböcker / Forum

Schema

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp  
SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp  
slaviska språk slaviska språk
SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp  
SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp  

 

Betygskriterier för slaviska avdelningen på avancerad nivå (196 Kb)

 

Vill du senare skriva ett examensarbete för att kunna ta ut en magisterexamen respektive masterexamen tillgodoräknas de fristående kurserna inom respektive masterprogram (se länken nedan).

För att kunna ta ut en examen kompletterar du sedan med ytterligare delkurser som krävs inom respektive program. För studerande som från och med HT 2014 antas till studier i slaviska språk på avancerad nivå får magisterexamen och masterexamen endast tas ut inom programmen nedan.

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Observera att du senast den termin du påbörjar examensarbetet måste vara antagen till något av de ovanstående programmen. För att bli det måste du ha en fil kand (du måste inte ha tagit ut examen, men du ska ha så många högskolepoäng att du kan göra det). Behörigheten till institutionens enstaka kurser på avancerad nivå är oftast lägre: genomgången kandidatkurs i polska/ryska/tjeckiska.

 

Masterprogram

Kontakt - Avancerad nivå