Fristående kurser på avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Slaviska språk
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Fristående kurser på avancerad nivå

Fristående kurser på avancerad nivå

Kurser i slaviska språk
våren 2019

Kurser i slaviska språk
hösten 2019


polska

polska

SLPOM8 Den polska modernismen, 7.5 hp
kursplan

Litteraturlista (55 Kb)

Schema

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Kursplan

Schema

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 


 

 

ryska ryska
 

SLRSRR Den samtida ryska romanen, 7.5 hp
Kursplan

Litteraturlista (78 Kb)

Schema

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Kursplan

Schema

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

SLRKLO Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap II - ryska, 7.5 hp
Kursplan

Litteraturlista (131 Kb)

Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 

SLTAPS Teori och akademisk presentation, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 

tjeckiska tjeckiska

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7.5 hp
Kursplan

Schema

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 


 

 

slaviska språk slaviska språk
 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7.5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 


 

SLTAPS Teori och akademisk presentation, 7,5 hp
Ansökan & kursplan

 

 

Betygskriterier för slaviska avdelningen på avancerad nivå (196 Kb)

Dagböcker / Forum

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med vårterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

 

Kontakt - Avancerad nivå